موتور جت

دوره آموزشی موتور جت

مدرس: آقای علیرضا مردانی

برنامه درسی دوره

جلسه اول
موتور جت1 رایگان 00:00:00
جلسه 2
موتورجت2 00:00:00
جلسه 3
موتورجت3 رایگان 00:00:00
جلسه 4
موتور جت 4 رایگان 00:00:00
جلسه 5
موتور جت 5 رایگان 00:00:00
جلسه 6
موتور جت 6 رایگان 00:00:00
جلسه 7
موتور جت 7 رایگان 00:00:00
جلسه 8
موتور جت 8 رایگان 00:00:00
جلسه 9
موتور جت 9 رایگان 00:00:00
جلسه 10
موتور جت 10 رایگان 00:00:00
جلسه 11
موتور جت 11 رایگان 00:00:00
جلسه 12
موتور جت 12 رایگان 00:00:00
جلسه 13
موتور جت 13 رایگان 00:00:00
جلسه 14
موتور جت 14 رایگان 00:00:00
جلسه 15
موتور جت 15 رایگان 00:00:00
جلسه 16
موتور جت 16 رایگان 00:00:00
جلسه 17
موتور جت 17 00:00:00
جلسه 18
موتور جت 18 رایگان 00:00:00
جلسه 19
موتور جت 19 رایگان 00:00:00
جلسه 20
موتور جت 20 رایگان 00:08:00
جلسه 21
موتور جت 21 00:00:00

نقد و بررسی دوره

نا مشخص

امتیاز
  • 5 ستاره0
  • 4 ستاره0
  • 3 ستاره0
  • 2 ستاره0
  • 1 ستاره0

هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.

قيمت رایگان شرکت در دورهامتیاز: 0 از 0 رای

0

  • 3 ماه, 1 هفته
1 دیدگاه
0 دانشجو
طراحی شده توسط تیم aviation at home تمامی حقوق برای سایت محفوظ است. CopyRight2020
X